^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Skra dla państwa Bielickich.

Wyróżnienie dla naszych członków. Gratulujemy.

To je baro bëlnô decyzjô, za co wiôlgô dzãka nôleżi sã dlô redakcje "Pomeranie", że "Skrą Òrmùzdową" achtnãlë małżeństwò Bernadetã i Czesława Bielëcczcich z Kawlów Dólnëch kòle Przedkòwa.

Ny dwòje stwòrzëlë wëjątkòwi kaszëbsczi skansen. Òd pôrã lat mô òn ju òficjalnie sztatus  mùzeùm, a nazéwô sã terô: Muzeum Kaszubska Zagroda „Bielickowo”. 

No mùzeùm zaczãło pòwstawac ju w 1996 rokù. Wszëtkò sã rodzëło w głowie i rãkach Czecha Bielëcczégò, chtëren wiedno baro lubił dôwné rzeczë, tesknił za chëczą, a w jaczi przeżił dzecné lata i za kaszëbsczim klimatã wëchòwaniégò a rosceniégò, co ju òdeszło na wiedno. Temù zaczął zbierac, gromadzëc, ùprawiac zbrëkòwóné sprzãtë, autóła, trekrë, mòtórë i wiele jinszich ùrządzeniów. Òsoblëwą jegò miłotą je mùzyka. Mało dze mòże nalezc w jednym placu tëli akòrdionów, harmóników, trąbków i jinszich mùzycznëch statków, jak prawie tam. Czech Bielëcczi na kòżdim jednym pòtrafi zagrac. Temù gòsce tegò mùzeùm mają òsoblëwie miłé wspòminczi, a colemało wiedno mògą ùczëc tradicyjné kaszëbsczé przëspiéwczi, a i téż nowszé, chtërnëch rôz gòspòdôrz sã ùczi.

ZKP Banino 2017