^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Kaszubski język zabrzmiał na centralnej uroczystości obchodów 100-lecia w Warszawie

To było wielkie wydarzenie dla wszystkich Kaszubów, znakomicie nobilitujące język kaszubski. W obecności pięciu kardynałów, ponad 30 biskupów, prezydenta kraju Andrzeja Dudy, marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego, wielu ministrów i gości z całego kraju odczytano jedno wezwanie wiernych w języku kaszubskim. Było to najważniejsze wezwanie, bo dotyczyło setnej rocznicy niepodległej ojczyzny. Msza odbyła w Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Były to centralne obchody kościelne 100-lecia niepodległości. Przewodniczył im prymas Polski ks. Abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś. Na początku uroczystościgospodarz archidiecezji i świątyni, kardynał Kazimierz Nycz podkreślał:

- Chcemy dziękować Bogu za wszystkich, którzy w latach niewoli stali na straży duchowej i suwerennej wolności, za wszystkich, którzy o niepodległość walczyli, za ludzi o wielkich autorytetach moralnych i intelektualnych, a także politycznych. Wśród nich dziękujemy także za ludzi Kościoła, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości.

Ten wzniosły dla Kaszubów i kultury kaszubskiej fakt stał się możliwy dzięki zaangażowaniu Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Jego członkowie zdecydowali się pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie kardynała Nycza i wyjechać do stolicy autokarem. W przeddzień 3 czerwca zwiedzili centrum Warszawy, w tym zamek królewski. Tuż przed uroczystą mszy byli w ogrodach wilanowskich, gdzie przed przepięknym pałacem wystąpił zespół "Mùlczi".

Najważniejszym jednak punktem była obecność na jubileuszowej mszy dziękczynnej w 100-lecie odzyskania niepodległości. Podczas mszy prezydent kraju wraz z marszałkiem sejmu  zapalili Świecę Niepodległości. Totuż po tym akcie zabrzmiał język kaszubski w drugim wezwaniu modlitw wiernych. Treść modlitwy, którą odczytał Eugeniusz Pryczkowski, była następująca: Chcemë sã mòdlëc za Òjczëznã, w setną roczëznã òdzwëskaniô samòstójnoscë naszégò kraju, żebë swiãtô Òpatrznosc przëjãła naszã dzãkã za òtrzimóną wòlnotã i za przedërchanié drãdżich doswiôdczeniów, a czerowa nas stegną wiarë, mądroscë, jednotë i ùbëtkù. Cebie më prosymë.

W pierwszych rzędach wielkiej bazyliki zasiedli też członkowie zespołu "Mulczi" z Miszewa z prezesem O/ZKP Banino, Elżbietą Pryczkowską. Wśród gości - oprócz grupy z Banina - byli też Kaszubi z Kolbud, Żukow

a, Lęborka. Wszystko transmitowała Telewizja Polonia na całym świat. (jd)

 

ZKP Banino 2017