^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

XVI Kaszubska Droga Krzyżowa w Sianowie

Zdrój łask Królowej Kaszub rośnie

Po ubiegłorocznej mroźnej pogodzie tegoroczna Kaszubska Droga Krzyżowa w ciepłej aurze była ze zdwojoną siłą nadzwyczajnym przeżyciem. Przede wszystkim jej ogromną wartością byli znakomici lektorzy, którzy czytali mądre i bardzo aktualne rozważania dr Ludmiły Modzelewskiej.

- Proszę przekazać jej podziękowania i wyrazy najwyższego uznania – z pełnią dostojeństwa podkreślał ks. Tomasz Syldatk, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i prowadzący całe nabożeństwo.

Rozpoczęło się ono od powitania zebranych przez kustosza sanktuarium ks. kan. Eugeniusza Grzędzickiego. Wielkopostnego wprowadzenia dokonał ks. Tomasz. Gdy wierni wyszli na plac pielgrzymkowy zabrzmiał już śpiew w wykonaniu chóru „Polifonia” z Przodkowa. Przy dobrym nagłośnieniu przygotowanym przez Zdzisława Sikorę i profesjonalnym śpiewie pod kierunkiem Katarzyny Zalewskiej chóralne dźwięki robiły szczególny nastrój i duże wrażenie wśród licznie zebranych wiernych. Tym bardziej rosła ranga nabożeństwa, któremu szczególnej nobilitacji dała kaszubszczyzna w przepięknym wykonaniu  piętnastu lektorów.  Byli wsród nich zarówno profesjonalni dziennikarze, działacze kaszubscy, najlepsi nauczyciele języka kaszubskiego, a także najlepsi uczniowie, jak najmłodsza z wszystkich Marta Melibruda z Miechucina, wielokrotna laureatka konkursu „Rodnô Mòwa”.

Z kolei w potoku wiernych szedł m.in. wiceminister Jarosław Sellin. Po raz pierwszy obecny był tak wysoki rangą urzędnik państwowy. Był także wicestarosta pucki Tomasz Herrmann, członek Sejmiku Pomorskiego Kazimierz Klawiter, prezesi kilku oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na czele z godpodarzem, Janem Pryczkowskim – szefem sianowskiego ZKP.

To on, w drugiej części, przywitał gości w domu pielgrzyma. Miał z sobą także nowe legitymacje członkowskie. Otrzymało je z rąk wiceministra kultury małżeństwo Syldatków z Sianowa.

Prowadzący tę część organizator Eugeniusz Pryczkowski z ZKP Banino wspomniał o patronie bieżącego roku, Janie Trepczyku. Przedstawił kilkanaście zdjęć z jego życia, między innymi także z dzieciństwa spędzonego w sianowskiej parafii, w której był ochrzczony i przyjęty do komunii. Dla tego miejsca napisał najsłynniejszą dziś pieśń kościelną „Kaszëbskô Królewô”, śpiewaną na całych Kaszubach a znaną jeszcze szerzej. Stało to się w związku z koronacją cudownej figury na Królową Kaszub, podczas której wygłosił płomienne podziękowanie skierowane do siedmiu biskupów i stu kapłanów.

Prowadzący wspomniał też o spotkaniu, które odbyło się w Stryszej Budzie tuż przed nabożeństwem z udziałem naczelnego Dziennika Bałtyckiego Mariusza Szmidki, właściciela Parku Miniatur Grzegorza Skrzypkowskiego oraz szefa sianowskiego ZKP. Ustalono na nim, że w Stryszej Budzie stanie obelisk pamięci Jana Trepczyka i Aleksandra Labuda zwieńczony postacią gryfa. Odsłonięcie i poświęcenie ma nastąpić po odpuście sianowskim, 8 września, z udziałem pielgrzymów mirachowskich, a także młodzieży szkolnej z tej szkoły, którą J. Trepczyk ukończył sto lat temu.

- To jest wspaniała nowina, a przede wszystkim wspaniała postać, znakomity kandydat na patrona naszej szkoły. Od pewnego czasu głęboko myślimy nad tą sprawą – nie kryła entuzjazmu Hanna Pionk, jedna z lektorek Drogi Krzyżowej i dyrektor szkoły w Mirachowie.

Myśl o takim uwieńczeniu roku Jana Trepczyka wszystkim przypadła do gustu. Spotkała się z rzęsistymi oklaskami. Niemal wszycy zapowiedzieli już swoją obecność, na czele z wiceministerem kultury, o ile rzecz ta zostanie zrealizowana.

Nowe inicjatywy, piękne koncepcje i ich skuteczna realizacja - to kolejny wielki walor Kaszubskiej Drogi Krzyżowej w Sianowie. Trudno nie dostrzec w tym działania Ducha Świętego i Królowej Kaszub. Tak bowiem dokładnie było w przypadku poświęcenia tablicy pamięci ks. prał. Franciszka Gruczy w kościele sianowskim, obelisku w 200-tną rocznicę urodzin dra Floriana Ceynowy pod Sianowem. Jeśli jest to zgodne z myślami Królowej, której J. Trepczyk był wiernym i oddanym sługą, to i zapewne najnowsza inicjatywa również zostanie pomyślnie zrealizowana.

Jan Dosz

 

Lektorzy:

1. Mariusz Szmidka – red. nacz. "Dziennik Bałtycki"

2. Hanna Pionk – dyrektor SP w Mirachowie, ZKP Kartuzy

3. Zygmunt Orzeł – ZKP Władysławo

4. Marta Melibruda  - uczennica z Miechucina

5. Robert Groth – Radio Gdańsk, ZKP Banino

6. Hanna Neubauer – uczennica szkoły w Szopie

7. Grażyna Recław – nauczyciel jęz. kasz. w Kartuzach

8. Piotr Małszycki – działacz społeczny z Kartuz

9.  Iwona Kwidzińska – ZKP Kościerzyna

10. Jan Pryczkowski – prezes ZKP Sianowo,

11. Magdalena Kropidłowska – kaszubski dziennikarz

12. Grzegorz Skrzypkowski – Strysza Buda, Park Miniatur

13. Róża Rzeszewicz – prezes ZKP Przodkowo

14. Iwona Makurat – ZKP Kościerzyna

15. Kazimierz Klawiter - Radny Województwa Pomorskiego

 

ZKP Banino 2017