^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Zaproszenie na pielgrzymkę do Sianowa z Chwaszczyna! 2021 r.

Organizatorzy Pielgrzymki Pieszej z Chwaszczyna do Sianowa na odpust Matki Boskiej Szkaplerznej, Królowej Kaszub w dniach 17 – 18 lipca serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Trasa naszej pielgrzymki wiedzie: z placu przy kościele w Chwaszczynie ulicami: Oliwską w stronę Kielna, przy stacji benzynowej w Karczemkach w stronę Warzna, potem przez Czeczewo do Kłosowa, dalej przez Trzy Rzeki, Rąb do Pomieczyna (gdzie zatrzymamy się na dłuższy postój). Następnie przez Hejtus, Smolne Błoto, Sianowską Hutę, Kolonię do Sianowa. Towarzyszyć nam będą w drodze: orkiestra dęta, transport dla utrudzonych pielgrzymów, ich bagaży i zaopatrzenie.

W niedzielę 18 lipca, o godz. 1000 wyruszamy spod gimnazjum w Staniszewie do Sianowa. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 1130. Po niej nastąpi wymarsz w kierunku powrotnym, do Chwaszczyna.

 

Koszt udziału to 15 zł. Obejmuje on: udział orkiestry, ubezpieczenie, materiały pielgrzymkowe (śpiewniczek i chustkę). Należy zaopatrzyć się w prowiant i napoje. Młodzież do lat 18-stu (biorąca samodzielnie udział w pielgrzymce) zobowiązana jest dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

 

Organizatorzy:Parafia pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczynie, Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie i Tuchomiu, Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie w Chwaszczynie oraz grupy duszpasterskie i działające na terenie parafii.

 

Autobus - powrót

- sobota 17.07 – po przyjściu do Sianowa Msza Święta ok. godz. 1700 przy ołtarzu polowym; 

– zapisy na przejazd – Sianowo – Chwaszczyno będą dokonywane na postoju w Pomieczynie;

 

Autobuspojedzie z Sianowa po Mszy Świętej o godz. 1800 przez – Kartuzy – Przodkowo – Czeczewo – Banino – Tuchom – Chwaszczyno

 

- niedziela  18.07 – o godz. 830 wyjazd spod plebani na Mszę Świętą odpustową do Sianowa – Autobus pojedzie z Chwaszczyna przez – Banino – Tuchom – Czeczewo – Przodkowo – Kartuzy – Sianowo i powrót z Mszy Świętej autokarem lub dołączenie do pielgrzymujących pieszo. Każdorazowy przejazd (sobota czy niedziela) – koszt 11 zł. Płatność przy wejściu do autokaru.

 

Drodzy Pielgrzymi!

- Każdy z uczestników pielgrzymki musi sam zaopatrzyć się w jedzenie i picie – nie możemy korzystać z poczęstunku na postojach, ze względu na pandemię i obowiązujące przepisy;

-Każdy z uczestników musi mieć ze sobąmaskę i środki dezynfekujące;

- W czasie pielgrzymki musimy trzymaćdystans od siebie 2 metrów. 

- Warunkiem koniecznym przystąpienia do pielgrzymki jest także przedłożenie organizatorom (najpóźniej przed Mszą Świętą o godz. 700 w sobotę 17 lipca) a dla uczestników pielgrzymów z Banina przed wyruszeniem z Miszewaoświadczenia o braku kontaktu z osobą chorą na COVID-19 i przebywającą w ostatnich 10 dniach zagranicą.

Zgoda dla osób niepełnoletnich

 

ZKP Banino 2017