^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

„Cudownie” na noworocznym spotkaniu w Baninie

„Zéńdzenié bëło baro ùdóné”, „Było cudownie”, „Jak na gwiôzdã przëstało, móm i jô legitimacjã ZKP” – takie i wiele innych komentarzy pojawiło się na forach internetowych po spotkaniu opłatkowo-noworocznym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie. Pokazało ono, że ludzie pragną się spotykać, chcą brać udział w życiu społeczności, a nawet współtworzyć jej kulturowy obraz.

 

Ten aspekt pewnie najbardziej wypłynął na spotkaniu. Na telebimie zaprezentowano nowe pieśni, zwłaszcza kolędy, teledyski i całe programy, w tym kilka streamingowych, zrealizowane w trudnym czasie pandemii. Wykonawcami są ludzie związani z partem w Baninie: zespół „Spiéwné kwiôtczi”, Weronika Ceynowa, Marek Munch, „Mùlczi”, liczne grono młodych z klubu „Cassubia” i wielu innych. Ogromny aplauz zdobyła siedmioletnia Lidka Szałkowska z Żukowa, która zaśpiewała kolędę „Wilijny wieczór”.

Nie mniejszym uznaniem uhonorowano występ kaszubskich gwiżdży w wykonaniu członków „Cassubii”. Młodzi wędrowali z przedstawieniem w okresie świątecznym, co zauważyły stacje telewizyjne. Pokazywano ich niemal w każdym programie informacyjnym. Występ w Baninie, jak i całe spotkanie, również zarejestrowała kamera gdańskiej Panoramy, czego efektem był news w jej wieczornym wydaniu.

Wśród ogromnego wachlarza działań w minionym roku, szczególnie zaakcentowano ostatnią wielką inicjatywę uhonorowania ofiar ostatniej wojny. Stanął już w centrum Banina obelisk, wkrótce powstaną tablice, tak by w maju mogło dojść do jego odsłonięcia i poświęcenia. Wielkimi osiągnięciami minionego roku była organizacja II Kongresu Młodych Kaszubów w Wejherowie, sfinalizowanie konkursu na najpiękniejszą pieśń o bp. K. Dominiku, a także wydanie kilku publikacji książkowych o Baninie i Tuchomiu. 

Te i inne dzieła tworzą ludzie oddający się pasji społecznikowskiej. Są wśród nich także osoby, które odebrały na spotkaniu z rąk burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Szmidtke oraz prezes oddziału Elżbiety Pryczkowskiej, legitymacje członkowskie.

- Bardzo się cieszę, że mogę przekazywać za pośrednictwem internetu choć trochę poczucia dumy z bycia Kaszubą – podkreślała Karolina Stankowska, znana kaszubska influencerka, która wkroczyła właśnie w szeregi ZKP. Swej satysfakcji nie kryli również Beata Petryńska, Piotr Małszycki, Krzysztof Patok i Magda Zawistowska.

- Mieszkam w pobliskim Klukowie i uczę się kaszubskiego, choć nie pochodzę z tych stron – podkreślała M. Zawistowska, na co dzień dyrektorka SP im. Jana Pawła II w Przyjaźni.

Wielość inicjatyw i podejmowany trud organizacyjny dają owoce. Do oddziału wstępują kolejne osoby, rodzą się nowe pomysły, realizowane są coraz to ambitniejsze przedsięwzięcia. Szczególną radością napawa udział młodych, którzy wykazują, że język i kultura kaszubska są bardzo atrakcyjne, są znakomitą kuźnią talentów, są płaszczyzną, na której można się realizować w różny sposób, zwłaszcza artystyczny, ale także naukowy czy dziennikarski. Dzięki ich postawie odpowiedniego szacunku doznają także starsi i zasłużeni członkowie. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że trzeba uczynić wszystko, by właśnie młodzi zechcieli przejmować stery organizacji. W przeciwnym razie następować będzie jej powolny zanik. (jd)

 

 
 
 
 
 

ZKP Banino 2017