^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Kult Królowej Kaszub w Kanadzie

Sianowskie sanktuarium Królowej Kaszub znów było miejscem bardzo podniosłej uroczystości. Przekazano w nim Kaszubom Kanadyjskim replikę cudownej figury wyrzeźbionej przez Czesława Birra. 

Dar od całej społeczności kaszubskiej wręczyli na ręce ich lidera Davida Shulista: kustosz sanktuarium ks. Eugeniusz Grzędzicki, Danuta Kobiela - prezes ZKP w Sianowie, Artur Jabłoński, dwoje dzieci z kaszubskich kolonii odbywających się w Starej Hucie oraz inicjator przedsięwzięcia Eugeniusz Pryczkowski.          

- Ta myśl narodziła się podczas pobytów u Kaszubów Kanadyjskich, dla których centralnym kościołem jest maryjna świątynia w ontaryjskim Wilnie - wyjaśnia Eugeniusz Pryczkowski.

Od 2004 r. jest tam replika figury Matki Boskiej Sianowskiej, która przez kilka lat stała w narożniku jednej z bocznych kapliczek kościoła. Po obchodach 150-lecia emigracji Kaszubów do Kanady znaleziono dla Niej nieco lepsze miejsce, które otoczone jest szczególną czcią miejscowych Kaszubów, jak i gości z rodzinnego kraju. Replika nie jest zbyt udanym dziełem. Stąd zrodziła się myśl, by społeczność kaszubska ufundowała nową. Natomiast obecna figura ma trafić do Parku Dziedzictwa w Wilnie (centrum wsi), gdzie stanie w odpowiednio przygotowanej kapliczce.

Bracia zza wielkiej wody nie kryli wzruszenia po otrzymaniu tak cennego daru. Dla niemal wszystkich była to pierwsza wizyta w ojczyźnie ojców. Wielu z nich też nigdy nie słyszało, że ich Królowa jest właśnie w niewielkim Sianowie.

- Jesz piãtnȏsce lat temù jȏ téż nie wiedzȏł, ze tu je nasza Królewȏ. Terȏ më wiémë, i terȏ ù nas kùlt Matinczi ze Swiónowa je baro mòcny - podkreślał David Shulist, po czym przekazał na ręce kustosza dar od Kaszubów w Kanadzie. Był nim obraz przedstawiający trzy kościoły na Kaszubach ontaryjskich, a pomiędzy nimi umieszczono wizerunek Królowej Kaszub, która łączy wszystkich tamtejszych potomków kaszubskich emigrantów. Obraz ten - jak uznał ks. E. Grzędzicki - zawiśnie na jednej ze ścian sianowskiej świątyni.

Uczestnikami tego wzniosłego wydarzenia były delegacje trzech zaprzyjaźnionych powiatów kartuskiego, tatrzańskiego i łowickiego na czele ze starostami Janiną Kwiecień i Krzysztofem Figatem z Łowicza, a także przewodniczącymi rad powiatowych w Kartuzach i Zakopanem. Wiceprzewodniczący z Zakopanego Mateusz Nędza-Kubiniec odczytał lekcję w gwarze góralskiej, natomiast druga była - podobnie jak i psalm - w języku kaszubskim.

Replika cudownej figury pozostanie na Kaszubach do wielkiego odpustu kaszubskiego, 19 lipca. Wówczas zostanie poświęcona przez biskupa diecezjalnego, Ryszarda Kasynę. (jd)

 

 

ZKP Banino 2017