^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Sukces "Mùlków" z Miszewa

Zespół „Mùlczi” działający przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Baninie i Szkole Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie odniósł swój kolejny sukces. Podczas Wojewódzkiego XI Przeglądu Dziecięcych Zespołów regionalnych „Burczybas 2015" w Wierzchucinie zdobył I miejsce.

 Była to jedyna grupa z powiatu kartuskiego. Pozostałe siedem reprezentowały powiaty: lęborski, kościerski, pucki i wejherowski.

-To jest wspaniałe osiągnięcie! Jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Nasza systematyczne próby przynoszą owoce! – mówili rozentuzjazmowani członkowie zespołu.  – Jesteśmy dumni, że w taki przyjemny i radosny sposób możemy promować naszą kaszubską kulturę i język.

Do zespołu należą również uczniowie z Zespołu Szkół w Czeczewie, Szkoły Podstawowej w Karczemkach oraz Szkoły Podstawowej w Tuchomiu. Choreografem jest uznany w tej materii Jerzy Soliwoda, natomiast na akordeonie grają Marek Munch i Łukasz Skrodzki. Kierownikiem zespołu jest Elżbieta Pryczkowska,  nauczyciel języka kaszubskiego w Miszewie, a wspiera ją  w organizacyjnym działaniu Lucyna Reiter- Szczygieł, nauczycielka kaszubskiego z Czeczewa.

- Obserwuję moich uczniów podczas prób i kolejnych występów.  Widzę jak się rozwijają, stają się pewni siebie, a także integrują z całą grupą – mówi Elżbieta Pryczkowska. – Ich uśmiech i radość z osiąganych wspólnie sukcesów jest najwspanialszym podziękowaniem za poniesiony trud. Takich zespołów powinno być znacznie więcej w naszym regionie - dodaje.

Żywiołowość, dobre przygotowanie, piękna kaszubszczyzna oraz odpowiednie stroje zaważyły na sukcesie grupy z Miszewa. Na te cechy zwłaszcza zwrócił uwagę przewodniczący komisji konkursowej Marek Czarnowski, który decyzje podejmował wspólnie z Reginą Szczupaczyńską i Beatą Dąbrowską. Organizatorem imprezy jest Oddział ZKP w Wierzchucinie.

- To jest dla nas duża satysfakcja, że możemy gościć najlepsze dziecięce grupy folklorystyczne Kaszub. Wystąpiło w sumie ponad 200 dzieci. To duże wyzwanie, ale musze podziękować członkom naszego oddziału za bardzo ofiarną pracę - podkreślała Jadwiga Kirkowska, która od początku dba o jak najlepszy efekt konkursu.

Zwycięskie "Mùlczi" finansowo wspierane są przez Urząd Gminy w Żukowie, a także przyjaciela grupy - restaurację "Mùlk" z Miszewka. Wszelkie działania koordynuje Oddział ZKP w Baninie.

- Jest to jedna z naszych ważniejszych grup artystycznych, a na pewno największa. Skupia sporą społeczność ludzi kochających naszą rodzima kulturę kaszubską - podkreśla prezes Oddziału, Witold Szmidtke.

"Mùlczi" w tym roku mają już pięć lat. Uroczystości jubileuszowe planowane są na grudzień. Małym Kaszubom i ich opiekunom życzymy wielu kolejnych sukcesów.

(jd)

 

Wyniki:

1. "Mùlczi" z Miszewka, powiat kartuski

2. ex aequo: "Mȏłé Kaszëbi" z Wąglikowic pod Kościerzyną

oraz "Strzeleńsczé Dzecë"  ze Strzelna pod Puckiem

3. ex aequo: "Lãbòrsczé Słunuszka" z Leborka

oraz "Remùsowé Skrzatë" z Popowa pdod Lęborkiem

Wyróżnienia otrzymały: "Krȏsniãta" z Szemuda, "Bùkòwińsczé Niezabùtczi" koło Lęborka, i "Wesołé notczi" z Lubocina, powiat pucki.

 

 

ZKP Banino 2017