^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

O prasie na Kaszubach w Bydgoszczy

O prasie na Kaszubach mówiono na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Z dziejów książki i prasy", która odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zorganizowała ją Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii UKW.

Wśród trzydziestu referatów wygłoszonych przez naukowców z całego kraju znalazły się także silne akcenty kaszubskie dotyczącej prasy w naszym regionie. Ujęto je w referacie zatytułowanym "Obecność języka  kaszubskiego w prasie regionalnej po 1989 roku na przykładzie wybranych pism Pomorza", a wygłoszonym przez Eugeniusza Pryczkowskiego. Najwięcej uwagi poświęcono w nim "Pomeranii", która od ponad pół wieku kształtuje świadomość regionalną i etniczną mieszkańców Pomorza. Wskazano też na interesujące zjawiska dotyczące prasie na poziomie gminnym. Po 1990 nastąpiła eksplozja pism o zasięgu gminnym, takich jak: Stãżëckô Briza" w Stężycy, "Lëpùskô Skra" w Lipuszu, "Wërwas" w Kartuzach, "Vzénijk" w gminie Linia, "Tatkòwizna" w Luzinie, "Nadmorskie widnokręgi" we Władysławowie, "Jastarnickô Klëka" w Jastarni, "Wójtowô Klëka" w Somoninie. Dziś mało kto o nich pamięta. Już po tytułach łatwo zauważyć ówczesne podkreślanie tożsamości kaszubskiej. Do dziś przetrwały tylko "Wiadomości Sierakowickie",."Lesôk" w gminie Szemud i "Nasza Gmina" w gminie Wejherowo. Wszystkie są świetnymi przykładami udziału w kształtowaniu podmiotowości samorządu i aktywności gminnych grup społecznych. Całość - w której także niemało poświęcono tytułom o zasięgu powiatowym i regionalnym - zostanie opublikowana w materiałach pokonferencyjnych.

Były jeszcze inne akcenty kaszubskie. Jeden z referatów dotyczący prasy wydawanej przez III zakon franciszkański wygłosił mieszkaniec Sierakowic, dr Mirosław Kuczkowski. Ponadto w kuluarowych rozmowach kwestie związane z regionalizmem kaszubskim były często i chętnie poruszane. (jd)

 

ZKP Banino 2017