^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

O nas

Baniński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest jednym z najmłodszych, 84-tym, w całej organizacji. Przez ponad dwa lata, dokładnie od 2 lutego 2002, formalnie funkcjonował jako Klub przy żukowskim O/ZKP. W praktyce od początku istnienia niezależnie podejmował wszelkie inicjatywy. Zalążki naszego partu powstawały w czasie organizowania mszy z liturgią w języku kaszubskim, które w Baninie regularnie co miesiąc odprawiane są od listopada 2001 roku.

    Oddział od początków jego istnienia ma stwarzać płaszczyznę szerokiej współpracy na arenie znacznie wykraczającej poza obszar gminy Żukowo. Dzięki licznym kontaktom na arenie całej organizacji, udaje się podejmowanie wielu wspólnych inicjatyw, które obejmują oprócz Żukowa, klub w Gdańsku Morenie, part gdański, klub na Przymorzu, oddział w Sopocie, klub w Wielkim Kacku, nowe oddziały w Chwaszczynie, w Gdańsku – Osowej,  wspólnotę Kaszubów  w Osowej, Oddziały w Przywidzu i Kolbudach, sąsiednie wsi gminy Przodkowo oraz Sianowo.

    W świadomości Kaszubów wciąż pokutuje przeświadczenie, że Kaszuby są tam, gdzie mówi się po kaszubsku. Istotnie, język kaszubski jest fundamentem naszej etniczności, jednakże jego powolny zanik na wskazanym obszarze w żadnym stopniu nie oznacza, że jednocześnie zanika tożsamość Kaszubów tu mieszkających, że kurczą się Kaszuby, nie tylko w sensie geograficznym. Naszym podstawowym zadaniem jest utrwalenie tej kaszubskości, wskazanie na odwieczne wartości, które były i są tu obecne, a które są nieco przytłumione, czyli: przywiązanie do Kościoła, do rodzinnej ziemi, szacunek dla starszych, etos pracy, więź międzysąsiedzka generująca inicjatywy dla wspólnego dobra. Te zaledwie cztery lata funkcjonowania banińskiego ZKP udowadniają jak bliskie są one mieszkańcom naszego terenu. Ponadto obalają mit, że język kaszubski i kaszubszczyzna są zarezerwowane tylko dla starszego pokolenia. W naszym oddziale jest kilkadziesiąt młodych osób, studentów, młodych absolwentów mówiących po kaszubsku lub pragnących utrwalić znajomość rodzimej mowy, której - niestety - "nie wyssali już z mlekiem matki" i którzy są szczerze zaangażowani w kreowanie wartości kaszubskich mając pełną świadomość, jak wielki posiadają walor w europejskiej rodzinie narodów i grup etnicznych. Według wstępnych analiz ankiet, które spłynęły do Zarządu Głównego ZKP w Gdańsku przed wyborami władz naczelnych (grudzień 2004), średnia wieku członków oddziału ZKP w Baninie jest najniższa w całej organizacji. Trzecia część członków partu nie przekroczyła 35 roku życia. Niewątpliwym sukcesem partu jest powołanie młodzieżowego klubu o nazwie „Cassubia”.
 

    Nie można jednak poprzestać na utrwalaniu. Trzeba - zgodnie ze słowami Ojca Świętego wypowiedzianymi w Sopocie 5 czerwca 1999 roku - pogłębiać, pogłębiać zwłaszcza znajomość języka kaszubskiego jako fundamentu i głównego spoiwa wiążącego członków naszej organizacji. Stąd podejmowanie - aczkolwiek bardzo wyważone i delikatne - inicjatyw związanych z wprowadzaniem języka kaszubskiego do szkół i liturgii kościelnej jako dwóch podstawowych filarów zachowania kaszubszczyzny. Rezultaty tych działań są widoczne, choć wiele na tej płaszczyźnie mamy do zrobienia na całych Kaszubach. Już jednak znaczące bardzo pozytywne efekty w nauce szkolnej, a także wzruszenie wielu wiernych - uczestników mszy z kaszubską liturgią, pozwalają sądzić, że kierunek działań jest dobry.
 
    Od nas wszystkich zależy bowiem przyszłość naszego regionu: od aktywności młodych i odpowiedniego przykładu starszych. Oby przyszłe pokolenia nie musiały mieć pretensji, że nie przekazano im naszego bogatego kulturowego dziedzictwa. To wielkie i bezcenne działanie. Szczęśliwi ci, którzy biorą i ci, którzy zechcą wziąć, udział w tym dziele.

ZKP Banino 2017