^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Gòdë 2014

Banino, Gòdë 2014r.

Lubòtny Drëchnë i drësze

 

Na nôwspanialszé Gòdowé  swiãta żëczimë Wama – lubòtny Przënôleżnicë i Sympaticë naszégò Partu Zrzeszeniégò w Baninie, bë Bòżé Dzecątkò darzëło łaskama, bë nigdë nie felało niczegò w chëczach, bë szczescé Waji czãsto nawiédzało, a redosc trzima Waji w remionach. Żëczimë téż, żebë dërch wzmòcniwa sã nasza kaszëbskô łączba dlô dobra naszich stron. Bòże Wama pòmagôj w kòżdi dzéń.

 

Sukces samorządowy!

Mijający rok był niezwykle bogaty w wydarzenia. Warto wymienić choćby kilka: Koncert Kolęd, udana wanoga do krainy Kurpiów, konkurs pieśni imienia Trepczyka, cztery seanse czwartkowe w ramach Festiwalu Kaszubskich Filmów zakończony koncertem zespołu "Lëdowô nóta" z Kanady, pielgrzymka do Sianowa, IX Festyn Kaszubski, Spotkania z Literaturą i Muzyką Kaszub (m.in. poseł Teresa Hoppe, red. Dariusz Majkowski, pisarz Eugeniusz Gołąbek), wydanie i promocja śpiewnika Edmunda Lewańczyka z Żukowa, wspaniałe Andrzejki Kaszubskie.

Schyłek roku minął pod znakiem wyborów samorządowych. Już po raz czwarty na arenie gminy wystąpiliśmy w nich z własną reprezentacją w ramach komitetu Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze odnosząc znakomity sukces. Burmistrzem Gminy Żukowo został Wojciech Kankowski (ZKP Żukowo), przewodniczącym Rady Miejskiej w Żukowie został Witold Szmidtke (prezes ZKP Banino), jednym z jego zastępców został Albin Bychowski (wiceprezes ZKP Banino). Ponadto radną została Bogumiła Ropel z Rębiechowa - członek naszego oddziału. Również na szczeblu powiatowym utrwaliliśmy naszą reprezentację. Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu nadal jest Eugeniusz Pryczkowski (wiceprezes ZKP w Baninie). Radnym jest także członek naszego partu Mirosław Żeromski.

Wyniki wyborów są ogromnym sukcesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dotyczy to wszystkim trzech oddziałów Gminy Żukowo. Jest to zasługa wszystkich członków oraz sympatyków naszej organizacji. Za to Zarząd O/ZKP w Baninie składa najgorętsze Bóg Zapłać!

 

 

Spotkanie opłatkowe

Chcemy podzielić się tym sukcesem z Wami wszystkimi. Dlatego bardzo gorąco zapraszamy na coroczne Spotkanie Opłatkowe. Obecny będzie nowy burmistrz Gminy Żukowo - Wojciech Kankowski, który podzieli się z nami refleksją na temat minionego roku i najbliższych planów. Prosimy serdecznie o przybycie Wszystkich! Pragniemy podzielić się myślami, radościami, życzeniami i oczywiście opłatkiem. Pragniemy też radować się wspólnymi sukcesami, między innymi naszych zespołów, które tradycyjne pokażą się w nowej szacie i repertuarze. Na pewno zaśpiewamy też tradycyjne kolędy. Zaproszone zostały też liczne delegacje oddziałów ZKP z powiatów: kartuskiego i gdańskiego.

 

Grupy artystyczne

Koniec roku to także zakończenie roku grantowego. Oprócz wyżej wymienionych działań w przeciągu całego roku prowadziliśmy dwie szkoły haftu w Baninie i Miszewie. Bardzo ważne są zawsze nasze zespoły. Stałe próby z dwoma instrumentalistami (Marek Munch i Łukasz Skrodzki) mają „Mùlczi”, których choreografem jest Jerzy Soliwoda, zaś kierownikiem Elżbieta Pryczkowska. Zachęcamy gorąco rodziców do posyłania swych pociech na darmowe próby zespołu! W próbach biorą udział głównie dzieci z Miszewa, ale także Banina, Czeczewa i Tuchomia.

Wciąż sukcesy odnoszą członkowie „Młodzëznë” i to na różnych scenach. W tym roku dziewczęta koncertowały nawet w Bułgarii. Nieustannie dbają też o repertuar kaszubski, z którym można je oglądać w TV Wybrzeże w śpiewie i w scenach aktorskich:

http://www.tvwybrzeze.pl/index.php/programy,5

Także zespół "Spiéwné kwiôtczi" realizuje nowe utwory. Wszystkie zespoły zobaczymy wkrótce podczas Spotkania Opłatkowego oraz Koncertu Kolęd.

Odpis 1% i składki członkowskie

Jako że zbliża kolejny rok rozliczeniowy prosimy też o odpis 1% od podatku dochodowego za 2014 r. Fundusze pozyskane w ten sposób realnie wspierają nasze działania kulturowe i edukacyjne.             Kładziemy szczególny nacisk na stałe podnoszenie umiejętności wokalnych naszych dzieci i młodzieży. Stąd często zapraszamy ekspertów w dziedzinie śpiewu i muzyki spoza naszych miejscowości. Wierzymy, że i w tym roku będziemy mogli dzięki tym funduszom realizować kolejne plany. Jednocześnie jest to forma autentycznej troski o wspólne działanie każdego z członków partu. Z góry dziękujemy za przekazanie tegoż 1% podatku. Podajemy nr KRS oddziału: 0000245039.

Apelujemy też gorąco do opłacenia składek. Jest to statutowy obowiązek. Z funduszu składkowego realizowana jest cała korespondencja, liczne wydruki, wspiera on także funkcjonowanie "Spiéwnëch kwiôtków" (stroje) i innych zespołów, wspomaga organizację wszelkich spotkań.

Zarówno odpis 1%, jak i składki, można realizować za pomocą naszego konta:

Bank Spółdzielczy Tczew O/Żukowo 46834510290203631720000001

 

Aktywność członkowska

Na spotkaniu będzie też okazja do włączenia się we wspólną działalność organizacyjną. Bardzo serdecznie prosimy o zachęcanie innych, by wstępowali w szeregi oddziału. Aktualnie stan członkowski wynosi 236 osób. Zachęcamy też, by dzielić się pomysłami na tematy organizacyjne. Również prosimy o korzystanie z dóbr kulturowych, które oferuje wszystkim Członkom Zarząd Oddziału, zwłaszcza udział w imprezach kulturowo-integracyjnych, jak festiwale filmów, wanogi, festiwale muzyczne, pielgrzymki, festyny, etc. Jednocześnie gorąco dziękujemy Wszystkim, którzy aktywnie wspomagają organizację tych i innych wydarzeń. To jest piękny wyraz jedności i umiłowania dorobku kulturowego Kaszub i Pomorza. Jest to także zdobywanie wspaniałych doświadczeń i kształtowanie liderów. Szukamy także pomocy i pomysłów w prowadzeniu naszej strony internetowej. Zachęcamy do zaglądania na nią: http://zkpbanino.pl/

 

Koncert kolęd

Tradycyjnie odbywa się on na początku nowego roku, tym razem zaplanowany jest na 18 stycznia. Na koncercie wystąpi też grupa z Czeczewa. Tego samego dnia z rana artyści mają wystąpić w dwóch innych parafiach gminy Przodkowo. Koncert organizowany jest pod artystycznym kierunkiem Jerzego Stachurskiego. Już dziś gorąco zapraszamy!

 

Na kùńc jesz rôz żëczimë serdeczno wszëtczégò nôbëlniészégò, zdrowiégò, szczescô, zjisceniô ùdbów i marzeniów! Niech wiedno towarzi Wama w żëcym zgòda, a pòmëslnota i wiele dobrëch mëslów. Wszëtczégò bëlnégò w nowim 2015 rokù!

 

                                                                                        Za Zarząd O/ZKP w Baninie

 

                                                                            Witold Szmidtke                 

 

PS. Pismo zostało przyjęte na Zebraniu Zarządu O/ZKP w Baninie.

ZKP Banino 2017