^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Klub Młodëch Kaszëbów „Òska” z Lëzëna


W Gòscyńcu „Czardasz” w Lëzënie, 28 stëcznika 2017 rokù, òdbéło sã założeniowié zéńdzenié Klubù Młodëch Kaszëbów „Òska”, chtërne bãdze fónksnérowac przez lëzyńsczim parce Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Założeniowié spòtkanié Klubù „Òska” to pierszi brzôd Kòngresu Młodëch Kaszëbów, jaczi òdbéł sã w Kartëzach w lëstopadnikù 2016 rokù, a w jaczim tedë ùdzél wzãło 180 sztëk młodëch lëdzy z całëch Kaszëb, chtërnié gôdalë ò przińdocë Kaszëb i czerënkach dalszégò dzejanégò. Òrganizatórama spòtkanégò w Lëzënie bëlë: Kaszëbskò-Pòmòrsczi Zrzeszenié Part Lëzëno, Kaszëbskò-Pòmòrszczi Zrzeszenié Part Banino i Klub Młodëch Kaszëbów „Cassubia”.
W wëdarzenim ùdél wząło szescdzesąt sztëk lëdzy, jaczi w sercu sã czerëją za dobrã Kaszëb. W spòtkanim ùczãstniczëlë: senatora Kadzmiérz Kleina, dr Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Elżbiéta Prëczkòwskô, Róbert Groth, Wérónika Kòrthals-Tartas, Artur Jabłońsczi, Karól Róda, przedstôwcë partów Kaszëbskò-Pòmòrszczégò Zrzeszeniô, Klubù „Pòmòrania”, Kaszëbsczi Jednotë, jinszich kaszëbsczich òrganizacjów i òsobë chtërnë dopiérzë rozpòczënają swòji dzejanié w Kaszëbiznie.
Pòdczas zéńdzenégò zaspiéwanô òstôł „Himn młodëch” (sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. Jerzi Stachùrsczi) i òdbéłë sã wëbòrë przédnika i zarządu Klubù. Przédnikã òstała Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. W skład zarządu weszlë: Adóm Hébel, Patrik Mùdlawa, Tomôsz Czapp, Sławòmir Jankòwsczi, Wòjcech Sczerka i Michôł Miłka.
Wôżnym célã dzejanégò nôlëżników Klubù „Òska” je dążenié do współrobòtë z partami i klubami Kaszëbskò-Pòmòrszczégò Zrzeszeniô (òsoblëwie KPZ P/Banino i KMK „Cassubia”), ale téż stowôrama chtërne różnią sã drogama doprzińdzeniégò do célów òd KPZ (m. jin. Kaszëbskô Jednota), a dlô jaczich wôżné je dobro Kaszëb.
„Òska” rôczi wszëtczich do współrobòtë dlô przińdotë Kaszëb!

tekst Katarzyna Kankowska Filipiak

Himn młodëch

Zapraszam do oglądania i śpiewania - i uczenia się -  Hymnu Młodych !

 

Młodzież z Miszewa lubi pomagać

Od kilku lat uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie pomagają potrzebującym. Co roku uczniowie szóstych klas przygotowują „Kaszubską Gwiazdkę”, z którą występują podczas różnych uroczystości. W okresie poświątecznym odwiedzają domy w Miszewie, Baninie i Pępowie kultywując tradycję kolędników. Teksty i kolędy są wyłącznie w języku kaszubskim. Jest to szczególnie atrakcyjne dla nowych mieszkańców Banina, którzy w niewielkim stopniu rozumieją ten język. Szczególnie cenią sobie, że rodowici mieszkańcy tej ziemi mają swoje korzenie,  pielęgnują je i dzielą się nimi z  innymi.

Czytaj więcej: Młodzież z Miszewa lubi pomagać

Kartuzy. Kaszubscy działacze zostaną patronami nowych rond i obwodnicy?

Karol Krefft, Aleksander Labuda i Jan Trepczyk - to oni, zdaniem uczestników Kongresu Młodych Kaszubów, powinni zostać patronami dwóch nowych rond oraz obwodnicy w Kartuzach. Burmistrz, Mieczysław Gołuński u

waża, że jest to dobry pomysł, jednak przed poddaniem go głosowaniu radnych, powinno się przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie.

W listopadzie w Kartuzach odbył się Kongres Młodych Kaszubów, podczas obrad jego uczestnicy stwierdzili, że nowe ronda, które powstały w ramach obwodnicy Kartuz oraz ulica je łącząca powinny nosić imiona znanych działaczy kaszubskich.

Ich zdaniem łącznik powinien zostać nazwany imieniem Karola Kreffta, pierwszego pierwszego powojennego starosty kartuskiego, współzałożyciela Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. Ronda natomiast chcieliby nazwać imionami jego przyjaciół i najwierniejszych uczniów Aleksandra Majkowskiego, czyli Aleksandra Labudy i Jana Trepczyka.

- Obaj pisarze urodzili się na terenie gminy Kartuzy w Mirachowie (Labuda) i Stryszej Budzie (Trepczyk). Obaj rozpoczynali swą karierę dziennikarską, publicystyczną i organizacyjną w Kartuzach, w których w 1929 roku zawiązali Zrzeszenie Regionalne Kaszubów. Na czele tej organizacji stanął Aleksander Majkowski (patron kartuskiego szpitala, ulicy i zespołu szkół), Aleksander Labuda został wiceprezesem, zaś Jan Trepczyk sekretarzem organizacji. W dniu zawiązania organizacji wywiesili oni po raz pierwszy publicznie kaszubską czarno-żółtą flagę, o czym przypomniał burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podczas uroczystości 60-lecia Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Kartuzach. Pomysł nadania imion rondom i ulicy jest hołdem dla tych wybitnych postaci tak ściśle związanych z Kartuzami - uzasadniają moderatorzy i organizatorzy Kongresu.

Czytaj więcej: Kartuzy. Kaszubscy działacze zostaną patronami nowych rond i obwodnicy?

XV-lecie ZKP w Baninie

XV lecie Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Baninie odbyło się 8.01.17 r.  Na sali było około 150 osób. Szczególne wrażenie robiło wielu młodych. To jest szczególna cecha oddziału, który bardzo świadomie dba o ich obecność, a przez to o zachowanie ciągłości pokoleniowej w działaniu.

- Part wiedno baro dbô o przińdnotã, a przińdnota to są młodi, chtërny mùszą sã ùczëc òd starszich. Jeżlë ni ma młodëch tej próżné je dzejanié starszich - je òno pòzbawioné tej sensu. Temù më - jakno młodi - prowadzymë tã ùroczëznã i dzãkùjemë baro starszim za Wajã bëlną robòtã - wyjaśniali prowadzący uroczystość jubileuszową Weronika Pryczkowska i Robert Groth.

 Nic dziwnego, że burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski wraz z prezesem partu miał do rozdania ponad dwadzieścia nowych legitymacji. W większości otrzymali je młodzi ludzie z Banina i Miszewa. Najmłodsi Jadzia Leonarczyk, Beata Ptach i Magdalena Rybus mają zaledwie po 13 lat.

Oddział obecnie liczy 251 członków. W ciągu piętnastu lat przewinęło się prawie 300, dziesięć odeszło już na wieczną wachtę. Są to: AntoniKomkowski, Janina Richert, Małgorzata Sławek, Andrzej Kreft, Kazimierz Piotrowski, Andrzej Klawa, Róża Ewa Wierczyńska, Edwin Bychowski, Klara Komkowska i Stanisław Lidzbarski. Ich pamięć uczczono chwilą ciszy.

Czytaj więcej: XV-lecie ZKP w Baninie

Upamiętnienie wybitnego kapłana ks. F. Gruczy

I Kongres Młodych Kaszubów rozpoczął się uroczystą mszą świętą odprawioną w sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie przez ks. dra Leszka Jażdżewskiego - duszpasterza Kaszubów archidiecezji gdańskiej.

Zarówno lekcja, psalm, ewangelia i modlitwy wiernych, odczytane zostały po kaszubsku. Także wszystkie pieśni kościelne organista Mateusz Białk wykonał w rodnej mowie. Ceremonię rozpoczął od pieśni "Swiónowskô Panienkò" autorstwa ks. prał. Franciszka Gruczy. Ta pieśń po raz pierwszy została publicznie wykonana dokładnie 50 lat temu podczas koronacji MB Sianowskiej na Królową Kaszub. Ona również wraz z Trepczykową "Kaszëbskô Królewô" stały się kamieniem węgielnym kaszubskiej pieśni liturgicznej. Obecnie mamy już około 150 pieśni, które mają imprimatur kościelne, a więc są dopuszczone do użytku kościelnego.

- To baro piãkno, że zaczinómë to wiôldżé zéńdzenié młodëch òd mszë w intencji ks. prałata Grëczë. Kò to òn pierszi zaczął òdprawiac msze pò kaszëbskù. Dzãka temù dzys mòżemë we wiele môlach chwalëc Bòga w swòji rodny mòwie - w homilii podkreślał celebrans, ks. Jażdżewski. 

Czytaj więcej: Upamiętnienie wybitnego kapłana  ks. F. Gruczy

Konferencja w złotym jubileuszu koronacji Królowej Kaszub

Tegoroczny jubileusz 50-lecia koronacji Matki Boskiej Sianowskiej na Królową Kaszub jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem dla całych Kaszub. 11 marca odbyła się coroczna Kaszubska Droga Krzyżowa w Sianowie, która poprzez tematykę i modlitwy zainaugurowała obchody. Na początku maja osiemnastoosobowa grupa Kaszubów wyjechała do Kanady, by dokonać tam uroczystej intronizacji Królowej Kaszub. Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna oficjalnie wpisał to wydarzenie w obchody jubileuszu. W specjalnym liście wystosowanym do Kaszubów w Kanadzie i odczytanym podczas uroczystości napisał:  Wasza wiara, zachowanie tradycji i języka, jest pięknym świadectwem patriotycznej postawy dla Kaszubów w Polsce - ziemi Waszych przodków.  Ogromnie się cieszę, że jako Kaszubi Kanadyjscy tak pięknie rozwijacie kult swej Królowej, a dbając o swoją polskość i przywiązanie do tradycji kaszubskiej, pozostajecie Kochani, niestrudzonymi orędownikami prawdziwie chrześcijańskiego rozumienia człowieka, który skądkolwiek by nie przychodził, zawsze jest dzieckiem Bożym.

Czytaj więcej: Konferencja w złotym jubileuszu koronacji Królowej Kaszub

Szczęśliwa Kaszubia na Pomorzu Zachodnim

Tegoroczna wanoga, tradycyjnie - jak co roku - zorganizowana przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie, bardzo udanie wpisała się w kontekst obchodów złotej rocznicy koronacji Matki Boskiej Sianowskiej na Królową Kaszub i 200-lecia konsekracji obecnego kościoła. Miejscem docelowym banińskich i około tysiąca innych pątników z całych Kaszub była Święta Góra Polanowska (powiat koszaliński).

To piękne sanktuarium, od kilkunastu lat w trudzie wznoszone przez wspaniałego franciszkanina o. Janusza Jędryszka, bardzo dużo wiąże z Sianowem. Po pierwsze łączy je postać budowniczego, który w 1980 roku, jako ojciec posługujący w lęborskim kościele św. Jakuba, zainicjował pielgrzymki do Sianowa. Sam jest wielkim miłośnikiem Kaszubskiej Królowej. Po wtóre sanktuaria wiąże postać św. Ottona z Bambergu - chrystianizatora Pomorza. Jest on patronem Św. Góry Polanowskiej, natomiast - jak wykazują badania - był w najdawniejszych czasach także patronem sianowskiego kościoła. Ponadto kaszubskie wyposażenie (obrazy MB Sianowskiej, wystrój, kaszubska architektura) także bardzo wiążą oba sanktuaria.

Czytaj więcej: Szczęśliwa Kaszubia na Pomorzu Zachodnim

IX Wojewódzki Konkurs Pieśni im. Jana Trepczyka w Miszewie

Pieśni wciąż popularne i lubiane

- Wysłuchaliśmy naprawdę pięknie wykonanych piosenek - stwierdzał podczas rozdania nagród Rafał Rompca, znany wokalista i lider zespołu Fucus.

Ta rekomendacja była najlepszym świadectwem dla ponad trzydziestu uczniów szkół podstawowych, którzy wzięli udział w IX Wojewódzkim Konkursie Pieśni im. Jana Trepczyka w Miszewie. Trzeba podkreślić, że pieśni Méstra Jana - choć bardzo miłe dla ucha - nie są zbyt łatwe w wykonaniu, zarówno od warstwy tekstowej, jak i muzycznej. Jednak wciąż są lubiane przez uczniów i nauczycieli. Każdy solista lub duet musiał wykonać jeden z utworów Jana Trepczyka (patron szkoły podstawowej w Miszewie, która wspólnie z Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie jest organizatorem imprezy) oraz drugi dowolnych autorów. W tym punkcie większość z wykonawców sięgała po współczesny repertuar, ale pojawiały się też piosenki tradycyjne. Tegoroczne zmagania wysłuchało jury w składzie: przewodnicząca Tatiana Slowi - dziennikarka i wokalistka, Rafał Rompca oraz Eugeniusz Pryczkowski - dziennikarz i literat.

Czytaj więcej: IX Wojewódzki Konkurs Pieśni im. Jana Trepczyka w Miszewie

Pismo czerwiec 2016

Banino, 6.06.2016r.

Drëchnë i drësze

 

Wydarzenia

Od naszej ostatniej korespondencji minęło już pięć miesięcy. W tym czasie zorganizowaliśmy drogi krzyżowe po kaszubsku w Sianowie i Baninie, byliśmy na Dniu Jedności Kaszubskiej w Bojanie, regularnie odbywają się msze z kaszubską liturgią w ostatnie niedziele miesięcy o godz. 10.00. Na kwietniowej mszy - z inicjatywy członka Zarządu Dariusza Labuddy - wystąpiła kapela Kazimierza z Borzestowa. Jednak największym dokonaniem w tym czasie było zorganizowanie wyprawy do Kaszubów w Kanadzie. W 18-osobowej grupie byli z naszego partu Elżbieta i Eugeniusz Pryczkowscy, Marian Gorlikowski oraz trzy uczennice języka kaszubskiego z Gimnazjum żukowskiego: Emilia Ptach, Agnieszka Kąkol i Patrycja Kwidzińska - wszystkie z Miszewa. Ich udział ma szczególne znaczenie. Nobilituje kaszubszczyznę wśród młodych, wskazuje na wielkie wartości naszego języka i kultury, które są z najwyższym szacunkiem traktowane za wielką wodą. Najważniejszym celem było wniesienie repliki cudownej figury Królowej Kaszub z Sianowa do kościoła na kanadyjskich Kaszubach. To wydarzenie zostało wpisane przez biskupa pelplińskiego do obchodów 50-lecia koronacji Matki Boskiej Sianowskiej na Królową Kaszub, których główne ceremonie odbędą się w lipcu br. Weźmie w nich udział ponad 20 biskupów i nuncjusz papieski abp Celestino Migliore. Intronizacja Królowej Kaszub w Kanadzie okazała się wspaniałym i bardzo udanym wydarzeniem, które weszło już do historii Kaszubów, zarówno w Kanadzie, jak i na Pomorzu. Wizytę kaszubskiej delegacji podsumowano w gimnazjum żukowskim 24 maja na zorganizowanym przez nasz oddział wspólnie z dyrekcją szkoły spotkaniu. Było ono połączone z pierwszą promocją nowej książki "Kaszubski Król - Karol Krefft" wydanej przez nasz part w koedycji z Akademią Kaszubską.

Czytaj więcej: Pismo czerwiec 2016

Kòlãda òd serca

Na nôwspanialszé Gòdowé swiãta żëczimë Wama – lubòtny Przënôleżnicë i Sympaticë naszégò Partu Zrzeszeniégò w Baninie, bë Bòżé Dzecątkò darzëło łaskama, bë nigdë nie felało niczegò w chëczach, bë szczescé Waji czãsto nawiédzało, a redosc trzima Waji w remionach. 

Czytaj więcej: Kòlãda òd serca

ZKP Banino 2017