^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Kurpie uczą się od Kaszubów

Wizyta Kurpiów w naszym oddziale_2Głównym celem było zapoznanie się z doświadczeniami Kaszubów w zakresie edukacji regionalnej, zwłaszcza nauki języka kaszubskiego. Trzeba podkreślić, że starsze pokolenie Kurpiów dobrze posługuje się jeszcze gwarą kurpiowską. Młodzi odchodzą od niej, dlatego działacze upatrują pewną nadzieję w szkole na zachowanie tej kultury.

- Profesor Jerzy Rubach z Warszawy na podstawie kilkuletnich badań, stwierdził, że gwara kurpiowska ma wszelkie cechy dialektu. Potem opracował nam zasady pisowni dialektu kurpiowskiego. Wydaliśmy pierwszy w historii regionu słownik kurpiowski. Chcielibyśmy zacząć edukację językową. Nie wiemy nawet, jak opracowywać podręczniki – podkreślał prezes Związaku Kurpiów.

Czytaj więcej: Kurpie uczą się od Kaszubów

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału ZKP w Baninie

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału_2Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Baninie jest obecnie jednym z większych w całej organizacji. Liczy obecnie już 234 członków. Wielu z nich to osoby młode, dobrze wykształcone, bardzo zaangażowane w życie Kaszub. Stąd też jednym z postulatów ustępującego Zarządu było podjęcie jeszcze bardziej intensywnych działań animujących właśnie młodych członków. Przez pewien czas działał klub „Cassubia”, od pewnego czasu zawieszony. Działalność młodych jest jednak widoczna na każdym kroku, zwłaszcza na płaszczyźnie muzyczno – wokalnej i medialnej. W tym obszarze są to lekcje języka kaszubskiego „Spiéwné ùczbë” realizowane w telewizji Teletronik.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału ZKP w Baninie

Festiwal Filmów Kaszubskich

Festiwal Filmów Kaszubskich_1- To był bardzo udany wieczór – wzdychali liczni uczestnicy trzeciej projekcji w ramach Festiwalu Filmów Kaszubskich. Tym razem prezentowano film emitowany w 1991 roku w Telewizji Polskiej o tytule „Kaszubi”.

- Miała powstać cała seria dokumentów o wszystkich regionach w Polsce. Myśmy zaczęli od Kaszub, gdyż uznaliśmy, że jest to najciekawszy region w kraju o najbardziej szczególnych cechach, zwłaszcza historii i języku – wyjaśniał prof. Lech Mróz, który wraz z reżyser Ludmiłą Niedbalską napisał scenariusz do filmu.

Czytaj więcej: Festiwal Filmów Kaszubskich

ZKP Banino 2017