^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Wspólne działania Środkowych Oddziałów ZKP

Chwilą ciszy rozpoczęło się posiedzenie Rady Oddziałów Środkowych w Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie. W ten sposób oddano hołd zmarłej w marcu br. Lidwinie Kreft, dotychczasowej skarbnik Rady i jednej z bardziej aktywnych i twórczych osób tej części Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Rada obejmuje oddziały ZKP powiatu kartuskiego, gdańskiego oraz samego Gdańska i Sopotu. Obrazuje aktywność tych partów, ich chęć do wspólnego kreowania działań dobrych dla regionu, a wykraczających poza możliwości jednego oddziału.

W wyborach uzupełniających 25 członków Rady wybrało przez aklamację na skarbnika Jerzego Krefta, męża zmarłej Lidwiny i jednocześnie prezesa partu w Kolbudach. Sekretarzem zaś – także przez aklamację - została Grażyna Recław, nauczycielka kaszubskiego z Kartuz, aktywna członkini partu w Baninie.

- Dziękuję wam za to zaufanie. Włączyłam się w struktury ZKP stosunkowo niedawno. Zależało mi na tym, by być w gronie aktywnych ludzi, bo pragnę coś dla tej ziemi uczynić – podkreślała nowa sekretarz, która dała się już poznać jako znakomita lektorka w przygotowanej zdalnie Kaszubskiej Drodze Krzyżowej organizowanej co roku w sanktuarium sianowskim. O tym m. in. mówiono w sprawozdaniu z rocznej działalności, w której jednym z ważnych punktów jest współorganizacja wielkiego odpustu w Sianowie. Ustalono, że na najbliższym odpuście lekcje czytać będą właśnie Grażyna Recław oraz Marcin Treder z partu w Kolbudach. Modlitwy wiernych zaś przygotują członkowie oddziałów w Sianowie, Baninie oraz w Łęczycach. Obecność przedstawiciela oddziałów północnych Zbigniewa Byczkowskiego na spotkaniu i propozycja włączenia go do oprawy odpustu jest wyrazem otwarcia rady na dalsze obszary Kaszub. Królowa Kaszub darzona jest bowiem kultem przez całe Kaszuby, a nawet znacznie szerzej.

Do zadań Rady należy także procesja z darami ofiarnymi. Wzorem lat ubiegłych oddziały zdeklarowały w niej udział. Pojawiły się też nowe propozycje. Ustalono też, że darem ołtarza będą dwa obrazy w specjalnej oprawie z tekstem „Bòże pòmagôj” napisanym przez Jana Pawła II w dniu 3 maja 1999 r.

Podczas spotkania omówiono też dzialalność bieżącą, zwłaszcza kolejne seanse X Festiwalu Filmów Kaszubskich (25.06, 1.07 i 9.07), konkurs Kaszëbsczé Karaoke „Chwat do piesni”, a zwłaszcza nowy projekt o nazwie Kôrba Kaszëbskô. Pierwsze sympozjum obędzie się w środę 1 lipca o god.z 16.00, także na Sali Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie, bezpośrednio przed trzecim seansem filmowym. Dotyczyć będzie sytuacji dzieci szkolnych w okresie komunizmu na Kaszubach.

(jd)

 

 

ZKP Banino 2017