^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Deklaracja ideowa II Kongresu Młodych Kaszubów

I Kongres Młodych Kaszubów wypracował postulaty działań młodych Kaszubów na wiele lat. Zachęcił, by powstawały kolejne kluby młodych przy oddziałach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ten proces trwa, choć uważamy, że zdecydowanie za wolno w stosunku choćby do wyraźnie przyśpieszonego zaniku języka w młodszych generacjach Kaszubów.

 

I Kongres wykazał także, że w każdym powiecie są młodzi bardzo zainteresowani kaszubskim regionalizmem. Ten powiew młodości zasila oddziały ZKP. W przyszłości to właśnie ci młodzi ludzie przejmą zaszczytny i niełatwy obowiązek prowadzenia i rozwoju kaszubskich organizacji. Ten proces w jednym z licznych pokongresowych artykułów nazwany został „dobrym początkiem dalekiej drogi”.

Od I Kongrsu upłynęło pieć lat. Był to czas owocnej pracy. Z udziałem młodych powstało kilka książek, napisano i nagrano kilkadziesiąt piosenek, zrealizowano sporo teledysków z nimi, podjęto szeroką akcję promocyjną Kaszub zwłaszcza w mediach. Młodzi inicjują przedstawienia teatralne, prezentują piękne zwyczaje kaszubskie, tworzą grupy artystyczne, biorą udział w realizacji filmów o Kaszubach. Jest to szeroko zakrojona dzialalność, której prawdziwe owoce będą dojrzewać w przyszłości.

II Kongres pragnie zachęcić do dalszego podejmowania tych działań, a nawet zintensyfikowania i poszerzenia ich zakresu tematycznego. Szczególną dla nas wartością jest zachowanie i rozwój języka kaszubskiego. Dlatego zachęcamy, by młodzi kształcili się i podejmowali pracę jako nauczyciele tego języka, a także w charakterze dziennikarzy, literatów, twórców i pracowników kultury.

Chcemy gorąco zaapelować do Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, by w przygotowywanej strategii rozwoju i zachowania języka kaszubskiego ujęto zapis, że należy dążyć do obowiązkowej jego nauki w szkołach. Uważamy, że jest to jedyna realna szansa na jego uratowanie.

Jednocześnie zwracamy się do działaczy z oddziałów ZKP, by wspierali powstawanie klubów młodych przy swoich organizacjach. Należy otoczyć szczególną opieką wszelkie inicjatywy młodych, które mają na celu dobro naszego języka i kultury.

To jest nasze dziedzictwo, na które składa się praca wielu pokoleń. O nie chcemy zabiegać z myślą o przyszłych generacjach. Jednocześnie chcemy je pomnażać, zarówno w sferze profesjonalnej, jak i amatorskiej, w rozwoju edukacji szkolnej, w intensywnie tworzonej współczesnej muzyce, jak też w zachowaniu i pielęgnowaniu muzyki tradycyjnej. Pragniemy przez to zdecydowanie wesprzeć  proces zachowania i rozwoju języka kaszubskiego. To całe dziedzictwo stanowi właśnie o naszej tożsamości.

 

 

 

ZKP Banino 2017