^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonZKP P/Banino

.
zkpbanino@gmail.com

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Banino

ZKP O/Banino

Kalendarium 2017

Wydarzenia w 2017

Kalendarium przedsięwzięć planowanych przez O/ZKP Banino

od 1.01.2017 do 31.12.2017r.

Działania o charakterze stałym:

1. Organizowanie comiesięcznych cyklicznych mszy z elementami liturgii w języku kaszubskim, zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 10.

2. Spotkania z Literaturą i Muzyką Kaszub połączone z VII Festiwalem Filmów Kaszubskich lub innymi wydarzeniami kulturowymi.

3. Działalność zespołu „Młodzëzna”. Zespół powstał w 2010 roku. W jego skład wchodzą młodzi uzdolnieni licealiści i studenci. Zespół odbył już około 120 koncertów w minionych latach oraz wydał płytę „Wiedno Kaszëbë”. Na ten rok planuje się kolejne występy.

4. Zespół „Spiéwné kwiôtczi”. Tworzą go dzieci z klas I-VI.  Odbywają się regularne próby. Planuje się na 2017 rok około 10 koncertów. Zespół bierze udział w festiwalach i przeglądach promujących muzykę kaszubską. Chętnych zapraszamy!

5. Działalność zespołu „Mùlczi” z Miszewa (dzieci z klas 0-VI). Instruktażem zajmują się: Elżbieta Pryczkowska, Jerzy Soliwoda oraz Marek Munch i Łukasz Skrodzki. Na ten rok planowanych jest około 10 występów zespołu. Zespół posiada stroje. Chętnych – także z innych szkół – serdecznie zapraszamy!

6. Działalność Szkoły Haftu w Baninie.

7. Działalność Szkoły Haftu w Miszewie.

8.  Rozbudowywanie i prowadzenie strony internetowej, pisanie i publikowanie artykułów o działalności, współpraca z mediami elektronicznymi (public relation).

9. Współpraca z innymi mediami. Na tym polu realizuje się zwłaszcza młodzież naszego oddziału.

10. Ścisła współpraca ze szkołami w Baninie, Miszewie, Czeczewie i Pępowie oraz z Parafią w Baninie.

10. Inne zadania wynikające z bieżących potrzeb i sytuacji.

Wydarzenia cykliczne:

8 styczeń– Tradycyjne Spotkanie opłatkowe O/ZKP w Baninie – Sala w Baninie. Uroczystość XV-lecia Oddziału ZKP w Baninie

28 styczeń - założenie klubu młodych "Òska" z Luzina - współorganizacja

18-19 luty- warsztaty dla młodych w Luzinie - współorganizacja

20 marzec- Dzéń Jednotë Kaszëbów w Chmielnie, udział

21 marzec- Dzień Kaszubski w Tuchomiu - współorganizacja połączona z i inauguracją Spotkań z Literaturą i Muzyką Kaszub i występem zespołu "Spiéwné kwiôtczi"

24 marzec - Kaszubska Droga Krzyżowa, Banino

31 marzec– współorganizowanie i uczestnictwo członków oddz. w XIV Kaszubskiej Drodze Krzyżowej w Sianowie, godz. 17 połączona z promocją książki pokonferencyjnej o Sianowie

7 maj- Odsłonięcie i poświęcenie obelisku pamięci dra Floriana Ceynowy w Sianowie oraz promocja książki "Kaszëbskô Młodëch rewòlucjô". ZKP Banino jest głównym organizatorem.

20 maj - współpraca przy organizacji Festynu szkolnego przy SP im. K. Wickiego w Pępowie

7 czerwiec - odsłonięcie ronda w Baninie z nazwą prof. Gerarda Labudy

7 czerwiec - współorganizacja Powiatowy Konkurs Kaszubskich Zespołów Dziecięcych Wokalno-Tanecznych „Òd se cos dac”, Książę i księżniczka Kaszub

8 czerwiec(czwartek) – Wojewódzki Konkurs Pieśni im. Jana Trepczyka w Miszewie (SLMK).

czerwiec– Spotkanie z Kaszubami z Kanady

1 lipiec – udział wXVIII Zjeździe Kaszubów, Rumia

5 lipca do 2 sierpnia– VII Festiwal Filmów Kaszubskich”. 5 seansów, w tym dwa w Żukowie.

15 lipiec - pielgrzymka kaszubska do sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie i udział w uroczystościach

27 sierpień– XII Kaszëbsczi Festin w Baninie (SLMK);

25 listopad – Zabawa Andrzejkowa na Sali św. Floriana w Baninie (SLMK);

7 styczeń2018 – Tradycyjne Spotkanie opłatkowe O/ZKP w Baninie – Sala w Baninie.

ZKP Banino 2017